El·lipse

Mitjançant l'opció Personalitza del menú Barres d'eines, podeu afegir la icona El·lipse que obre la barra d'eines Cercles i ovals.

El·lipse

Dibuixa un oval ple a la posició on l'arrossegueu en el document actual. Feu clic a la posició on vulgueu dibuixar l'oval i arrossegueu-lo fins a la mida que vulgueu. Per dibuixar un cercle, manteniu premuda la tecla Maj mentre arrossegueu.

Icona

El·lipse

Cercle

Dibuixa un cercle ple a la posició on l'arrossegueu en el document actual. Feu clic a la posició on vulgueu dibuixar el cercle i arrossegueu-lo fins a la mida que vulgueu. Per dibuixar una el·lipse, manteniu premuda la tecla Maj mentre arrossegueu.

Icona

Cercle

Diagrama de sectors el·líptic

Dibuixa una forma plena definida per l'arc d'un oval i dues línies de radi al document actual. Per a dibuixar un diagrama de sectors el·líptic, arrossegueu un oval fins a la mida que vulgueu i feu clic per a definir la primera línia de radi. Moveu la busca a la posició on vulgueu situar la segona línia de radi i feu clic. No cal que feu clic a l'oval. Per a dibuixar un diagrama de sectors circular, manteniu premuda la tecla Maj mentre arrossegueu.

Icona

Diagrama de sectors el·líptic

Diagrama de sectors circular

Dibuixa una forma plena definida per l'arc d'un cercle i dues línies de radi en el document actual. Per a dibuixar un diagrama de sectors circular, arrossegueu un cercle fins a la mida que vulgueu i feu clic per a definir la primera línia de radi. Moveu la busca a la posició on vulgueu situar la segona línia de radi i feu clic. No cal que feu clic al cercle. Per a dibuixar un diagrama de sectors el·líptic, manteniu premuda la tecla Maj mentre arrossegueu.

Icona

Diagrama de sectors circular

Segment de l'el·lipse

Dibuixa una forma plena definida per l'arc d'un oval i una línia de diàmetre en el document actual. Per a dibuixar un segment de l'el·lipse, arrossegueu una el·lipse fins a la mida que vulgueu i, a continuació, feu clic per a definir el punt d'inici de la línia de diàmetre. Moveu la busca fins a la posició on vulgueu situar el punt final de la línia de diàmetre i feu clic. No cal que feu clic a l'el·lipse. Per a dibuixar un segment del cercle, manteniu premuda la tecla Maj mentre arrossegueu.

Icona

Segment de l'el·lipse

Segment del cercle

Dibuixa una forma plena definida per l'arc d'un cercle i una línia de diàmetre al document actual. Per a dibuixar un segment del cercle, arrossegueu un cercle fins a la mida que vulgueu i, a continuació, feu clic per a definir el punt d'inici de la línia de diàmetre. Moveu la busca fins a la posició on vulgueu situar el punt final de la línia de diàmetre i feu clic. No cal que feu clic al cercle. Per a dibuixar un segment de l'el·lipse, manteniu premuda la tecla Maj mentre arrossegueu.

Icona

Segment del cercle

El·lipse, sense emplenament

Dibuixa un oval buit a la posició on l'arrossegueu en el document actual. Feu clic a la posició on vulgueu dibuixar l'oval i arrossegueu-lo fins a la mida que vulgueu. Per dibuixar un cercle, manteniu premuda la tecla Maj mentre arrossegueu.

Icona

El·lipse, sense emplenament

Cercle, sense emplenament

Dibuixa un cercle buit a la posició on l'arrossegueu en el document actual. Feu clic a la posició on vulgueu dibuixar el cercle i arrossegueu-lo fins a la mida que vulgueu. Per dibuixar una el·lipse, manteniu premuda la tecla Maj mentre arrossegueu.

Icona

Cercle, sense emplenament

Diagrama de sectors el·líptic, sense emplenament

Dibuixa una forma buida definida per l'arc d'un oval i dues línies de radi al document actual. Per a dibuixar un diagrama de sectors el·líptic, arrossegueu un oval fins a la mida que vulgueu i, a continuació, feu clic per a definir la primera línia de radi. Moveu la busca a la posició on vulgueu situar la segona línia de radi i feu clic. No cal que feu clic a l'oval. Per a dibuixar un diagrama de sectors circular, manteniu premuda la tecla Maj mentre arrossegueu.

Icona

Diagrama de sectors el·líptic, sense emplenament

Diagrama de sectors circular, sense emplenament

Dibuixa una forma buida definida per l'arc d'un cercle i dues línies de radi al document actual. Per a dibuixar un diagrama de sectors circular, arrossegueu un cercle fins a la mida que vulgueu i, a continuació, feu clic per a definir la primera línia de radi. Moveu la busca a la posició on vulgueu situar la segona línia de radi i feu clic. No cal que feu clic al cercle. Per a dibuixar un diagrama de sectors el·líptic, manteniu premuda la tecla Maj mentre arrossegueu.

Icona

Diagrama de sectors circular, sense emplenament

Segment de l'el·lipse, sense emplenament

Dibuixa una forma buida definida per l'arc d'un oval i una línia de diàmetre en el document actual. Per a dibuixar un segment de l'el·lipse, arrossegueu una el·lipse fins a la mida que vulgueu i, a continuació, feu clic per a definir el punt d'inici de la línia de diàmetre. Moveu la busca fins a la posició on vulgueu situar el punt final de la línia de diàmetre i feu clic. No cal que feu clic a l'el·lipse. Per a dibuixar un segment del cercle, manteniu premuda la tecla Maj mentre arrossegueu.

Icona

Segment de l'el·lipse, sense emplenament

Segment del cercle, sense emplenament

Dibuixa una forma buida definida per l'arc d'un cercle i una línia de diàmetre en el document actual. Per a dibuixar un segment del cercle, arrossegueu un cercle fins a la mida que vulgueu i, a continuació, feu clic per a definir el punt d'inici de la línia de diàmetre. Moveu la busca fins a la posició on vulgueu situar el punt final de la línia de diàmetre i feu clic. No cal que feu clic al cercle. Per a dibuixar un segment basat en una el·lipse, manteniu premuda la tecla Maj mentre arrossegueu.

Icona

Segment del cercle, sense emplenament

Arc

Dibuixa un arc en el document actual. Per a dibuixar un arc, arrossegueu un oval fins a la mida que vulgueu i, a continuació, feu clic per a definir el punt d'inici de l'arc. Moveu la busca fins a la posició on vulgueu situar el punt final i feu clic. No cal que feu clic a l'oval. Per a dibuixar un arc basat en un cercle, manteniu premuda la tecla Maj mentre arrossegueu.

Icona

Arc

Arc del cercle

Dibuixa un arc basat en un cercle en el document actual. Per a dibuixar un arc, arrossegueu un cercle fins a la mida que vulgueu i, a continuació, feu clic per a definir el punt d'inici de l'arc. Moveu la busca fins a la posició on vulgueu situar el punt final i feu clic. No cal que feu clic al cercle. Per a dibuixar un arc basat en una el·lipse, manteniu premuda la tecla Maj mentre arrossegueu.

Icona

Arc del cercle

Ens cal la vostra ajuda!