Barra Punts d'adhesió

Insereix o modifica les propietats d'un punt d'adhesió. Un punt d'adhesió és un punt on podeu enganxar un connector. Per defecte, el LibreOffice col·loca automàticament un punt d'adhesió al centre de cada costat del rectangle que envolta cada objecte que creeu.

Per a accedir a aquesta ordre...

Click the Show Gluepoint Functions icon on the Drawing Bar


Creació d'un diagrama de flux

Insereix un punt d'adhesió

Insereix un punt d'adhesió a un objecte on feu clic.

Icona

Insereix un punt

Direcció de sortida: esquerra

El connector s'uneix a la vora esquerra del punt d'adhesió seleccionat.

Icona

Direcció de sortida: esquerra

Direcció de sortida: superior

El connector s'uneix a la vora superior del punt d'adhesió seleccionat.

Icona

Direcció de sortida: superior

Direcció de sortida: dreta

El connector s'uneix a la vora dreta del punt d'adhesió seleccionat.

Icona

Direcció de sortida: dreta

Direcció de sortida: inferior

El connector s'uneix a la vora inferior del punt d'adhesió seleccionat.

Icona

Direcció de sortida: inferior

Relatiu al punt d'adhesió

Manté la posició relativa d'un punt d'adhesió seleccionat quan redimensioneu un objecte.

Icona

Relatiu al punt d'adhesió

Esquerra horitzontal del punt d'adhesió

En redimensionar l'objecte, el punt d'adhesió actual es manté fix a la vora esquerra de l'objecte.

Icona

Esquerra horitzontal del punt d'adhesió

Centre horitzontal del punt d'adhesió

En redimensionar l'objecte, el punt d'adhesió actual es manté fix al centre de l'objecte.

Icona

Centre horitzontal del punt d'adhesió

Dreta horitzontal del punt d'adhesió

En redimensionar l'objecte, el punt d'adhesió actual es manté fix a la vora dreta de l'objecte.

Icona

Dreta horitzontal del punt d'adhesió

Superior vertical del punt d'adhesió

En redimensionar l'objecte, el punt d'adhesió actual es manté fix a la vora superior de l'objecte.

Icona

Superior vertical del punt d'adhesió

Gluepoint Vertical Center

En redimensionar l'objecte, el punt d'adhesió actual es manté fix al centre vertical de l'objecte.

Icona

Gluepoint Vertical Center

Gluepoint Vertical Bottom

En redimensionar l'objecte, el punt d'adhesió actual es manté fix a la vora inferior de l'objecte.

Icona

Gluepoint Vertical Bottom

Ens cal la vostra ajuda!