Subtract

Subtracts the area of the selected objects from the area of the lowermost object.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Shape - Subtract (LibreOffice Draw only)

Seleccioneu dos objectes o més, obriu-ne el menú contextual i trieu Formes ▸ Resta


Any spaces between the objects are preserved.

Ens cal la vostra ajuda!