Connectors

Estableix les propietats d'un connector.

Tipus

Enumera els tipus de connectors disponibles. Hi ha quatre tipus de connectors: estàndard, lineal, directe i corb.

Desplaçament de línies

Defineix el desplaçament d'una línia de connector. La finestra de previsualització mostra el resultat.

Línia 1

Introduïu un valor de desplaçament per a la línia 1.

Línia 2

Introduïu un valor de desplaçament per a la línia 2.

Línia 3

Introduïu un valor de desplaçament per a la línia 3.

Line spacing

Defineix l'espaiat de la línia per als connectors.

Inici horitzontal

Introduïu la quantitat d'espai horitzontal que voleu a l'inici del connector.

Inici vertical

Introduïu la quantitat d'espai vertical que voleu a l'inici del connector.

Fi horitzontal

Introduïu la quantitat d'espai horitzontal que voleu al final del connector.

Fi vertical

Introduïu la quantitat d'espai vertical que voleu al final del connector.

Reinicialitza el desplaçament de línies

Resets the line skew values to the default. (This command is only accessible through the context menu).

Ens cal la vostra ajuda!