Cotes

Modifica les propietats de longitud, de mesura i de guies de la línia de cota seleccionada.

Icona de nota

Si voleu modificar l'estil de línia o de fletxa d'una línia de cota, trieu Format ▸ Línia.


Per a accedir a aquesta ordre...

En el menú contextual d'una línia de cota, trieu Cotes.

A la barra d'eines Línies i fletxes, feu clic a la icona Línia de cota.

Icon Dimension Line

Línia de cota


Les línies de cota sempre s'insereixen en la capa anomenada Línies de cota. Si establiu aquesta capa a invisible, no veureu cap línia de cota en el vostre dibuix.

Línia

Defineix les propietats de distància entre la línia de cota i les guies entre elles i en relació amb la línia de base.

Distància entre línies

Especifica la distància entre la línia de cota i la línia de base (distància entre les línies = 0).

Guia sobresortint

Indica la longitud de la guia esquerra i de la guia dreta a partir de la línia de base (distància entre les línies = 0). Els valors positius amplien les guies situades sobre la línia de base i els valors negatius amplien les guies situades sota la línia de base.

Distància entre guies

Indica la longitud de la guia dreta i de la guia esquerra a partir de la línia de cota. Els valors positius amplien les guies situades sobre la línia de cota i els valors negatius amplien les guies situades sota la línia de cota.

Guia esquerra

Indica la longitud de la guia esquerra a partir de la línia de cota. Els valors positius amplien la guia situada sota la línia de cota i els valors negatius amplien la guia situada sobre la línia de cota.

Guia dreta

Indica la longitud de la guia dreta a partir de la línia de cota. Els valors positius amplien la guia situada sota la línia de cota i els valors negatius amplien la guia situada sobre la línia de cota.

Línia de cota sota l'objecte

Inverteix les propietats que s'han definit a l'àrea Línia.

Nombre de decimals

Indica el nombre de decimals que s'han d'utilitzar per a mostrar les propietats de les línies.

Llegenda

Defineix les propietats del text de dimensió.

Posició del text

Determina la posició del text de dimensió en relació amb la línia de cota i amb les guies.

Icona d'avís

Les caselles de selecció Vertical automàtic i Horitzontal automàtic s'han de desactivar per poder assignar la Posició del text.


Vertical automàtic

Determina la posició vertical òptima per al text de dimensió.

Horitzontal automàtic

Determina la posició horitzontal òptima per al text de cota.

Mostra les unitats de mesura

Mostra o amaga les unitats de mesura de dimensió. També podeu seleccionar a la llista la unitat de mesura que voleu visualitzar.

Paral·lel a la línia

Mostra el text en paral·lel o a 90 graus en relació amb la línia de cota.

Camp de previsualització

Mostra una previsualització de la selecció actual.

Ens cal la vostra ajuda!