Autor

Insereix a la diapositiva actual els noms i cognoms que apareixen a les dades de l'usuari del LibreOffice.

Per a editar el nom, trieu LibreOffice ▸ Dades de l'usuari.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Insereix ▸ Camp ▸ Autor


Ens cal la vostra ajuda!