Hora (fixa)

Insereix l'hora actual a la diapositiva en forma de camp fix. L'hora no s'actualitza automàticament.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Insereix ▸ Camp ▸ Hora (fixa)


Per a editar un camp inserit a la diapositiva, feu-hi doble clic, poseu el cursor davant del primer caràcter del camp i trieu Edita ▸ Camps.

Ens cal la vostra ajuda!