Data (variable)

Insereix la data actual a la diapositiva en forma de camp variable. La data s'actualitza automĂ ticament quan torneu a carregar el fitxer.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Insereix â–¸ Camp â–¸ Data (variable)


Per a editar un camp inserit a la diapositiva, feu-hi doble clic, poseu el cursor davant del primer carĂ cter del camp i trieu Edita â–¸ Camps.

Ens cal la vostra ajuda!