Insereix un text

Insereix text des d'un fitxer ASCII, RTF o HTML a la diapositiva activa.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu

A la barra d'eines Insereix, feu clic a

Icon Insert Slide from File


El text inserit utilitza el format de text per defecte de la diapositiva activa. Si voleu, podeu arrossegar un quadre de text a la diapositiva i després inserir el text. El quadre s'estén cap avall automàticament per a passatges de text més llargs.

Mostra la llista

Seleccioneu el text que voleu inserir des de la llista.

Enllaç

Insereix el text com a enllaç. Els enllaços s'actualitzen automàticament quan canvia el fitxer d'origen.

Ens cal la vostra ajuda!