Columnes

Insereix una columna nova a l'esquerra de la cel·la activa. El nombre de columnes inserides es correspon amb el nombre de columnes seleccionades. Les columnes existents es desplacen cap a la dreta.

Per a accedir a aquesta ordre...

En el menú contextual d'una cel·la, trieu Insereix ▸ Columnes


Ens cal la vostra ajuda!