Mestre

Canvia a una de les diverses vistes mestres, on podeu afegir elements que voleu que apareguin en totes les diapositives de la presentació.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose View - Master Slide.


Diapositiva mestra

Canvia a la visualització de la diapositiva mestra, on podeu afegir elements que voleu que apareguin a totes les diapositives de la presentació que utilitzen la mateixa diapositiva mestra.

Notes mestres

Mostra les notes mestres, on podeu definir el format per defecte per a les notes.

Elements mestres

Afegeix espais reservats per a capçalera, peu, data i número de diapositiva en la diapositiva mestra.

Ens cal la vostra ajuda!