Presentació

Ordres comunes per a diapositives.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Visualitza ▸ Barres d'eines ▸ Presentació.


Diapositiva

Insereix una diapositiva després de la diapositiva seleccionada.

Disposició de la diapositiva

Obre un submenú amb disposicions de diapositiva.

Canvia la diapositiva mestra

Mostra el diàleg Available Master Slidesdes on podeu seleccionar un esquema de disposició per a la diapositiva actual. Qualsevol objecte del disseny de diapositives s'insereix darrere dels objectes de la diapositiva actual.

Duplica la diapositiva

Insereix una còpia de la diapositiva actual després d'aquesta.

Amplia la diapositiva

Crea una diapositiva nova a partir de tots els punts d'esquema de nivell superior (el text un nivell per sota del text de títol a la jerarquia de l'esquema) a la diapositiva seleccionada. El text de l'esquema esdevé el títol de la diapositiva nova. Els punts de l'esquema situats a sota del nivell superior a la diapositiva original s'apugen un nivell a la diapositiva nova.

Presentació de diapositives

Inicia la presentació de diapositives.

Ens cal la vostra ajuda!