Edita els camps

Edita les propietats d'un camp inserit. Per a editar un camp inserit, feu-hi doble clic.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Edita ▸ Camps.


Tipus de camp

Defineix el tipus d'un camp.

Fix

Mostra el contingut del camp quan es va inserir.

Variable

Mostra el valor actual del camp.

Llengua

Seleccioneu la llengua per al camp.

Format

Seleccioneu un format de presentació per al camp.

Ens cal la vostra ajuda!