Suprimeix una diapositiva

Suprimeix la diapositiva o la pàgina actual.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Edita ▸ Suprimeix la diapositiva


Al menú contextual d'una diapositiva o pàgina trobareu l'ordre següent, entre d'altres:

Canvia el nom de la .

Ens cal la vostra ajuda!