Menú Forma

Choose Shape - Convert (LibreOffice Draw only).

Obriu el menú contextual d'un objecte seleccionat i trieu Converteix

Choose Shape - Convert - To Curve (LibreOffice Draw only)

Obriu el menú contextual d'un objecte seleccionat i trieu Converteix ▸ En corba

Choose Shape - Convert - To Polygon (LibreOffice Draw only)

Obriu el menú contextual d'un objecte seleccionat i trieu Converteix ▸ En polígon

Choose Shape - Convert - To 3D (LibreOffice Draw only)

Obriu el menú contextual d'un objecte seleccionat i trieu Converteix ▸ En 3D

Choose Shape - Convert - To 3D Rotation Object (LibreOffice Draw only)

Obriu el menú contextual d'un objecte seleccionat i trieu Converteix ▸ En objecte de gir en 3D

Trieu Forma ▸ Converteix ▸ En mapa de bits (només al LibreOffice Draw)

Obriu el menú contextual d'un objecte seleccionat i trieu Converteix ▸ En mapa de bits

Choose Shape - Convert - To Metafile (LibreOffice Draw only)

Obriu el menú contextual d'un objecte seleccionat i trieu Converteix ▸ En metafitxer

Trieu Forma ▸ Converteix ▸ En contorn (només al LibreOffice Draw)

Obriu el menú contextual d'un objecte seleccionat i trieu Converteix ▸ En contorn

Des de la barra de menús:

Choose Shape - Arrange - In Front of Object

Des del menú contextual:

Choose Arrange - In Front of Object

Des de la interfície en pestanyes:

Choose Home - Arrange - In Front of Object.

Des de les barres d'eines:

Icon In Front of Object

Davant de l'objecte

Des de la barra de menús:

Choose Shape - Arrange - Behind Object

Des del menú contextual:

Choose Arrange - Behind Object

Des de la interfície en pestanyes:

Choose Home - Arrange - Behind Object.

Des de les barres d'eines:

Icon Behind Object

Darrere de l'objecte

Choose Shape - Arrange - Reverse (LibreOffice Draw only)

Obriu el menú contextual d'un objecte seleccionat i trieu Organitza ▸ Inverteix

On the Drawing bar, open the Arrange toolbar and click:

Icona Inverteix

Inverteix

Choose Shape - Combine (LibreOffice Draw only)

Seleccioneu dos objectes o més, obriu-ne el menú contextual i trieu Combina.

Trieu Forma ▸ Divideix (només al LibreOffice Draw)

Seleccioneu un objecte combinat, obriu-ne el menú contextual i trieu Divideix.

Choose Shape - Connect (LibreOffice Draw only)

Seleccioneu dues línies o més, obriu-ne el menú contextual i trieu Connecta.

Choose Shape - Break (LibreOffice Draw only)

Seleccioneu una línia que s'hagi creat connectant dues línies o més, obriu-ne el menú contextual i trieu Trenca.

Trieu Forma (només al LibreOffice Draw)

Seleccioneu dos objectes o més, obriu-ne el menú contextual i trieu Formes.

Choose Shape - Merge (LibreOffice Draw only)

Seleccioneu dos objectes o més, obriu el menú contextual i trieu Formes ▸ Fusiona

Choose Shape - Subtract (LibreOffice Draw only)

Seleccioneu dos objectes o més, obriu-ne el menú contextual i trieu Formes ▸ Resta

Trieu Forma ▸ Interseca (només al LibreOffice Draw)

Seleccioneu dos objectes o més, obriu-ne el menú contextual i trieu Formes ▸ Interseca

Ens cal la vostra ajuda!