Menú Insereix

Trieu Insereix ▸ Duplica la diapositiva

Trieu Insereix ▸ Amplia la diapositiva

Trieu Insereix ▸ Diapositiva de resum

Trieu Insereix ▸ Capa (només al LibreOffice Draw)

Obriu el menú contextual de les pestanyes de capa i trieu Insereix una capa (només al LibreOffice Draw)

Trieu Insereix ▸ Insereix un punt/una línia de captura (només al LibreOffice Draw)

Obriu un menú contextual i trieu Insereix un punt/una línia de captura

Seleccioneu un punt o una línia de captura, obriu-ne el menú contextual i trieu Edita el punt/la línia de captura

Trieu Insereix ▸ Taula

A la barra d'eines Insereix, feu clic a

Icona Insereix una taula

Taula

Trieu

A la barra d'eines Insereix, feu clic a

Icona

Trieu Insereix ▸ Camp

Trieu Insereix ▸ Camp ▸ Data (fixa)

Trieu Insereix ▸ Camp ▸ Data (variable)

Trieu Insereix ▸ Camp ▸ Hora (fixa)

Trieu Insereix ▸ Camp ▸ Hora (variable)

Trieu Insereix ▸ Camp ▸ Número de pàgina

Trieu Insereix ▸ Camp ▸ Autor

Trieu Insereix ▸ Camp ▸ Nom del fitxer

Ens cal la vostra ajuda!