Text

Obre un submenú on escollir ordres de formatació de text.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Format ▸ Text.


Negreta

Posa el text seleccionat en negreta. Si el cursor es troba en una paraula, es posa tota la paraula en negreta. Si la selecció o la paraula ja està en negreta, s'elimina la formatació.

Cursiva

Posa el text seleccionat en cursiva. Si el cursor es troba en una paraula, es posa en cursiva tota la paraula. Si la selecció o la paraula ja està en cursiva, s'elimina la formatació.

Single Underline

Underlines the selected text with a single line.

Double Underline

Underlines the selected text with two lines.

Ratllat

Afegeix una línia al text seleccionat o, si el cursor es troba en una paraula, l'afegeix a tota la paraula.

Sobreratllat

Overlines or removes overlining from the selected text. If the cursor is not in a word, the new text that you enter is overlined.

Superíndex

Redueix la mida de tipus de lletra del text seleccionat i col·loca el text per sobre de la línia de base.

Subíndex

Redueix la mida de tipus de lletra del text seleccionat i col·loca el text per sota de la línia de base.

Ombra

Afegeix una ombra a la part dreta i inferior dels caràcters seleccionats.

Contorn

Mostra el contorn dels caràcters seleccionats. Aquest efecte no funciona en tots els tipus de lletra.

MAJÚSCULES

Changes the selected lowercase characters to uppercase characters.

minúscules

Changes the selected uppercase characters to lower characters.

Canvia entre majúscules i minúscules

Canvia la caixa (majúscules i minúscules) dels caràcters seleccionats entre: Majúscules Inicials, Majúscula a l'inici de frase, MAJÚSCULES i minúscules.

Majúscules a l'inici de frase

Canvia la primera lletra dels caràcters seleccionats a majúscula.

Majúscula inicial en cada paraula

Changes the first character of each selected word to an uppercase character.

iNVERTEIX lES mAJÚSCULES i mINÚSCULES

Intercanvia la majusculació de tots els caràcters seleccionats.

Compatibilitat amb les llengües asiàtiques

Només es pot accedir a aquestes ordres després d'habilitar la compatibilitat amb llengües asiàtiques a ▸ Paràmetres de la llengua ▸ Llengües.

Mitja amplada

Canvia els caràcters asiàtics seleccionats a caràcters de mitja amplada.

Amplada completa

Canvia els caràcters asiàtics seleccionats a caràcters d'amplada completa.

Hiragana

Canvia els caràcters asiàtics seleccionats a caràcters hiragana.

Katakana

Canvia els caràcters asiàtics seleccionats a caràcters katakana.

Ens cal la vostra ajuda!