Espaiat

Obre un submenú on escollir ordres d'espaiat de text.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Format ▸ Espaiat.


Senzill

Aplica un interlineat simple al paràgraf actual. Aquest és el valor per defecte.

Icona Interlineat 1

Interlineat 1

1,15 línies

Sets the line spacing to 1.15 lines.

Icon Line Spacing 1.15

Line Spacing 1.15

1,5 línies

Defineix l'interlineat a una línia i mitja.

Icon Line Spacing 1.5

Line Spacing 1.5

Doble

Defineix un interlineat a dues línies.

Icon Line Spacing 2

Line Spacing 2

Augmenta l'espaiat entre paràgrafs

Augmenta l'espaiat de paràgraf abans del paràgraf seleccionat.

Icon Increase Paragraph Spacing

Increase Paragraph Spacing

Redueix l'espaiat entre paràgrafs

Redueix l'espaiat del paràgraf abans del paràgraf seleccionat.

Icon Decrease Paragraph Spacing

Decrease Paragraph Spacing

Augmenta el sagnat

Augmenta el sagnat esquerre del contingut actual del paràgraf o de la cel·la i l'estableix a la següent posició predeterminada de tabulació. Si se seleccionen diversos paràgrafs, s'incrementa el sagnat de tots els paràgrafs seleccionats.

Icon Increase Indent

Augmenta el sagnat

Redueix el sagnat

Decreases the left indent of the current paragraph or cell content and sets it to the previous default tab position. If several paragraphs are selected, the indentation of all selected paragraphs is decreased.

Icon Decrease Indent

Redueix el sagnat

Ens cal la vostra ajuda!