Espaiat

Obre un submenú on escollir ordres d'espaiat de text.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu Format ▸ Espaiat.


Interlineat: 1

Aplica un interlineat simple al paràgraf actual. Aquest és el valor per defecte.

Interlineat: 1,5

Defineix l'interlineat a una línia i mitja.

Interlineat: 2

Defineix un interlineat a dues línies.

Augmenta l'espaiat entre paràgrafs

Augmenta l'espaiat de paràgraf abans del paràgraf seleccionat.

Redueix l'espaiat entre paràgrafs

Redueix l'espaiat del paràgraf abans del paràgraf seleccionat.

Augmenta el sagnat

Augmenta el sagnat esquerre del contingut actual del paràgraf o de la cel·la i l'estableix a la següent posició predeterminada de tabulació. Si se seleccionen diversos paràgrafs, s'incrementa el sagnat de tots els paràgrafs seleccionats.

Redueix el sagnat

Disminueix el sagnat esquerre del paràgraf o del contingut de cel·la actual i l'estableix a la posició anterior de la pestanya predeterminada. Si prèviament heu augmentat el sagnat per a diversos paràgrafs seleccionats col·lectivament, aquesta ordre pot disminuir el sagnat per a tots els paràgrafs seleccionats.

Ens cal la vostra ajuda!