Opcions i avisos de seguretat

Estableix les opcions relacionades amb la seguretat i els avisos sobre informació oculta en documents.

Per a accedir a aquesta ordre...

Press the Options button on the Security page.


El di√†leg ¬ęOpcions i avisos de seguretat¬Ľ cont√© els controls seg√ľents:

En desar o enviar

Activeu aquesta opció per a veure un diàleg d'avís quan intenteu desar o enviar un document que contingui canvis registrats, versions o comentaris.

En imprimir

Selecciona per veure un diàleg d'avís quan intentes imprimir un document que conté canvis o comentaris enregistrats.

En signar

Activeu aquesta opció per a veure un diàleg d'avís quan intenteu signar un document que contingui canvis registrats, versions, camps, referències a altres fonts (per exemple, seccions enllaçades o imatges enllaçades) o comentaris.

En crear fitxers PDF

Selecciona per veure un diàleg d'avís quan intentes exportar un document al format PDF que mostra els canvis registrats al Writer o que mostra els comentaris.

Remove personal information on saving

Select to always remove user data from file properties, comments and tracked changes. The names of authors in comments and changes will be replaced by generic values as "Author1", "Author2" and so forth. Time values will also be reset to a single standard value. If this option is not selected, you can still remove the personal information for the current document with the Reset Properties button on File - Properties - General.

Recommend password protection on saving

Selecciona per activar sempre l'opció Desa amb contrasenya als diàlegs de desar fitxers. Desseleccioneu l'opció per desar els fitxers per defecte sense contrasenya.

-click required to follow hyperlinks

If enabled, you must hold down the key while clicking a hyperlink to follow that link. If not enabled, a click opens the hyperlink.

Block any links from documents not among the trusted locations (see Macro Security)

Bloqueja l'√ļs d'imatges enlla√ßades per documents no en les ubicacions de confian√ßa definides a la pestanya Trusted Sources del di√†leg Macro Security. Aix√≤ pot augmentar la seguretat en cas que treballeu amb documents de fonts no xifrades (p. ex. Internet) i est√† preocupat per les vulnerabilitats en els components de programari de processament d'imatges. Blocar enlla√ßos significa que les imatges no es carreguen en documents sense xifrar nom√©s √©s visible un marc de substituci√≥.

Ens cal la vostra ajuda!