Detailed Calculation Settings

Sets the rules for conversion from strings values to numeric values, string values to cell references, and strings values to date and time values. This affects built-in functions such as INDIRECT that takes a reference as a string value or date and time functions that takes arguments as string values in local or ISO 8601 formats.

Per a accedir a aquesta ordre...

Menu - LibreOffice Calc - Formula, and in section Detailed Calculation Settings press Details... button.


Contingut a nombres

Conversió de text a nombres

Com tractar el text si es troba com a operador en una operació aritmètica o com a argument en una funció que espera un nombre. És possible fer una conversió sense ambigüitat per als nombres enters, incloent-hi els exponents i dates i hores en format ISO 8601 en el seu format ampliat amb separadors. Els valors numèrics fraccionaris amb decimals o dates diferents de la norma ISO 8601 depenen de la configuració regional. Tingueu en compte que, en les conversions que depenen de la configuració regional, el resultat numèric pot variar entre configuracions regionals!

Generate #VALUE! error: Text found where numeric data is expected will generate #VALUE! error. Example: "123.45" will generate a #VALUE! error, while 123.45 not.

Treat as zero: Any text found where numeric data is expected will be considered as a number of value zero. Example: "123.45" will map to zero, while 123.45 not.

Convert only if unambiguous: If the text represents a valid and unambiguous numeric value, convert it. Example: "123.456" will generate a #VALUE! error because the text contains a separator, while "123456" will not.
See Converting Text to Numbers for details.

Convert also locale dependent: convert values valid in the locale representation. Example: "123,45" is a valid number in some locales because the comma is the decimal separator there.

Tracta la cadena buida com a zero

Aquesta opció determina com es tracta una cadena buida en usar operacions aritmètiques. Si heu establert «Conversió de text a nombre» a «Genera error #VALOR!» o «Tracta com a zero» no podeu triar (aquí) si la conversió d'una cadena buida a nombre generarà un error o es tractarà com a zero. En cas contrari, aquesta opció determina com es tracten les cadenes buides.

Sintaxi de referència per a una referència de cadena

La sintaxi de fórmula que s'usarà en processar referències que es troben en paràmetres de cadena. Això afecta les funcions incorporades, com INDIRECTE, que pren una referència com a valor de cadena.

Aplica aquests paràmetres només al document actual

Mark this checkbox to apply the settings to the document only.

Ens cal la vostra ajuda!