Bases de dades

Afegiu, modifiqueu o suprimiu entrades de la llista de bases de dades registrades. Cal que registreu una base de dades a dins del LibreOffice per veure-la a la finestra Visualitza - Fonts de dades.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu ▸ LibreOffice Base ▸ Bases de dades.


Bases de dades registrades

Lists the registered name and database file of all registered databases. Double-click an entry to edit.

Nou

Opens the Database Link dialog to create a new entry.

Suprimeix

Removes the selected entry from the list.

Edita

Opens the Database Link dialog to edit the selected entry.

Ens cal la vostra ajuda!