Connexions

Defineix com s'habiliten les connexions a les fonts de dades.

L'opció Connexions us permet establir que les connexions que ja no siguin necessàries no se suprimeixin immediatament, sinó que es mantinguin lliures durant un període de temps determinat. Si és necessària una connexió nova a les fonts de dades durant aquest període, es podrà utilitzar la connexió lliure amb aquesta finalitat.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu ▸ LibreOffice Base ▸ Connexions.


Connexions disponibles

Habilita la disponibilitat de connexions

Especifica si les connexions triades estan habilitades.

Controladors coneguts al LibreOffice

Mostra una llista de controladors i de dades de connexió definits.

Controlador actual

El controlador seleccionat actualment es mostra a sota de la llista.

Habilita les connexions disponibles per a aquest controlador

Seleccioneu un controlador de la llista i activeu la casella de selecció Habilita les connexions disponibles per a aquest controlador per habilitar-ne la connexió.

Temps d'espera (segons)

Defineix el temps en segons després del qual s'alliberarà una connexió habilitada. Podeu establir el temps entre 30 i 600 segons.

Ens cal la vostra ajuda!