Disposició asiàtica

Defineix els paràmetres tipogràfics per defecte per al text asiàtic.

Només es pot accedir a aquestes ordres després d'activar la compatibilitat amb llengües asiàtiques a ▸ Llengües i configuracions locals ▸ General.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu ▸ Llengües i configuracions locals ▸ Disposició asiàtica.


Imatge del diàleg d'opcions asiàtiques

Interlletratge

Defineix els paràmetres per defecte per a l'interlletratge entre caràcters individuals.

Western text only

Especifica que l'ajustament d'espai entre caràcters només s'aplica al text occidental.

Text occidental i puntuació asiàtica

Especifica que l'ajustament d'espai entre caràcters s'aplica al text occidental i a la puntuació asiàtica.

Espaiat entre caràcters

Defineix els paràmetres per defecte per a l'espaiat entre caràcters en textos asiàtics, cel·les i objectes de dibuix.

Sense compressió

Especifica que no s'aplicarà cap tipus de compressió.

Compacta només la puntuació

Especifica que només es comprimirà la puntuació.

Compacta la puntuació i el kana japonès

Especifica que es comprimiran la puntuació i els símbols kana japonesos.

Primer i darrer caràcters

Defineix els paràmetres per defecte per als caràcters «primer» i «últim». Quan seleccioneu Format ▸Tipografia asiàtica apareix un diàleg que us permet especificar si la llista de caràcters prohibits s'aplica als que es troben al principi o al final d'una línia en un paràgraf.

Llengua

Especifica la llengua per a la qual voleu definir el primer i últim caràcters.

Per defecte

Quan activeu Per defecte, els dos quadres de text següents s'omplen amb els caràcters per defecte per a la llengua seleccionada:

No a l'inici de línia:

Especifica els caràcters que no han d'aparèixer sols al principi de línia. Si un caràcter escrit aquí es troba al principi d'una línia després d'un salt de línia, es mourà automàticament al final de la línia anterior. Per exemple, un signe d'exclamació al final d'una frase no apareixerà mai al principi d'una línia si forma part de la llista No a l'inici de línia.

No al final de línia:

Especifica els caràcters que no han d'aparèixer sols al final de línia. Si un caràcter escrit ací es troba al final d'una línia a causa d'un salt de línia, es mourà automàticament al principi de la línia següent. Per exemple, un símbol de moneda que aparega davant d'una quantitat no apareixerà mai al final d'una línia si forma part de la llista No al final de línia.

Ens cal la vostra ajuda!