Opcions de configuració de la llengua

Defineix les propietats de les llengües addicionals.

Icona de nota

Les pàgines Cerca en japonès i Disposició asiàtica només són visibles si l'opció Habilitat per a llengües asiàtiques de la pàgina Llengües està activada i es torna a obrir el diàleg Opcions. La pàgina Disposició complexa de text només és visible si s'ha activat l'opció Habilitat per a la disposició complexa de text (CTL).


Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu ▸ Paràmetres de la llengua.


Llengües

Defineix les llengües per defecte i alguns dels altres paràmetres de configuració regional per als documents.

Ajudes a l'escriptura

Especifica les propietats de la verificació ortogràfica, els tesaurus i la partició de mots.

Cerca en japonès

Defineix les opcions de cerca per a la llengua japonesa.

Només es pot accedir a aquestes ordres després d'habilitar la compatibilitat amb llengües asiàtiques a ▸ Paràmetres de la llengua ▸ Llengües.

Disposició asiàtica

Defineix els paràmetres tipogràfics per defecte per al text asiàtic.

Només es pot accedir a aquestes ordres després d'habilitar la compatibilitat amb llengües asiàtiques a ▸ Paràmetres de la llengua ▸ Llengües.

Disposició complexa de text

Defineix les opcions per a documents amb disposicions complexes de text.

Reinicialitza

Reinicia els canvis fets a la pestanya actual a aquells aplicables quan s'ha obert aquest diàleg.

Ens cal la vostra ajuda!