Llengües

Defineix les llengües per defecte i alguns dels altres paràmetres de configuració regional per als documents.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu ▸ Llengües i configuracions locals ▸ General.


Imatge del diàleg d'opcions de llengua

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Llengua de

Interfície d'usuari

Seleccioneu la llengua utilitzada per a la interfície d'usuari, per exemple, per als menús, els diàlegs i els fitxers d'ajuda. Heu de tenir instal·lat com a mínim un paquet de llengua addicional o una versió multilingüe del LibreOffice.

L'entrada «Per defecte» selecciona la llengua de la interfície d'usuari del sistema operatiu. Si aquesta llengua no està disponible a la instal·lació del LibreOffice, la llengua per defecte serà la de la instalació del LibreOffice.

note

If the language you are after is not in the list, download the corresponding language pack from the LibreOffice website.


Configuració regional

Especifica la configuració regional per al paràmetre de país. Això afecta els paràmetres de numeració, moneda i unitats de mesura.

L'entrada «Per defecte» selecciona la configuració regional el nom de la qual informa el sistema operatiu.

Els canvis que indiqueu en aquest camp s'aplicaran immediatament. No obstant això, alguns formats formatats per defecte només canviaran si es torna a carregar el document.

Moneda per defecte

Especifica la moneda per defecte que s'utilitza per al format de moneda i els camps de moneda. Si canvieu la configuració regional, la moneda per defecte canviarà automàticament.

L'entrada per defecte correspon al format de moneda que s'assigna a la configuració regional seleccionada.

Els canvis que feu en el camp Moneda per defecte es transmetran a tots els documents oberts i faran que també canviïn els diàlegs i les icones que controlen el format de moneda en aquests documents.

Tecla de separador decimal - Igual que la configuració regional

Especifica que s'utilitzarà la tecla de separador decimal definida al sistema quan premeu la tecla respectiva al teclat numèric.

Si aquesta casella de selecció està activada, el caràcter que es mostra després d'"Igual que la configuració regional" s'inserirà en prémer la tecla al teclat numèric. En canvi, si la casella no està activada, s'inserirà el caràcter que proporciona el programari del controlador del teclat.

Patrons d'acceptació de dates

Specifies the date acceptance patterns for the current locale. Calc spreadsheet and Writer table cell input needs to match locale dependent date acceptance patterns before it is recognized as a valid date.

If you type numbers and characters that correspond to the defined date acceptance patterns in a table cell, and then move the cursor outside of the cell, LibreOffice will automatically recognize and convert the input to a date, and format it according to the locale setting.

The initial pattern(s) in Date acceptance patterns are determined by the locale (set in Locale setting), but you can modify these default patterns, and add more patterns. Use ; to separate each pattern.

Patterns can be composed according to the following rules:

If you change the Locale setting, the date acceptance pattern will be reset to the new locale default, and any user-defined modifications or additions will be lost.

In addition to the explicit patterns defined in the edit box, input matching the Y-M-D pattern is implicitly recognized and converted automatically to a date. Input that starts from 1 to 31 is not interpreted with this implicit Y-M-D pattern. Since LibreOffice 3.5, this input is formatted as YYYY-MM-DD (ISO 8601).

For all patterns, two-digit year input is interpreted according to the setting in Tools - Options - General - Year (Two Digits).

Llengües per defecte per als documents

Us permet especificar les llengües de la comprovació ortogràfica, del tesaurus i de la partició de mots.

Selecció de la llengua del document

warning

La verificació ortogràfica de la llengua seleccionada només funciona quan teniu instal·lat el mòdul lingüístic corresponent. Una entrada de llengua té una marca de selecció davant si la verificació ortogràfica està activada per a aquesta llengua.


Occidental

Especifica la llengua usada per a les funcions de correcció ortogràfica en els alfabets occidentals.

Mostra elements de la interfície d'usuari per a l'escriptura asiàtica oriental

Activa la compatibilitat amb llengües asiàtiques. Ara podeu modificar els paràmetres de la llengua asiàtica corresponent des del LibreOffice.

Si voleu escriure en xinès, japonès o coreà, podeu activar la compatibilitat amb aquestes llengües des de la interfície d'usuari.

Asiàtic

Especifica la llengua usada per a les funcions de correcció ortogràfica en els alfabets asiàtics.

Mostra elements de la interfície d'usuari per a l'escriptura bidireccional

Activa la compatibilitat amb la disposició complexa de text. Ara podeu modificar els paràmetres que corresponen a la disposició complexa de text des del LibreOffice.

Llengües que utilitzen la disposició complexa de text

Complex text layout

Especifica la llengua per a la verificació ortogràfica de la disposició complexa de text.

Només per al document actual

Especifica que els paràmetres per a les llengües per defecte són vàlids només per al document actual.

Compatibilitat de llengües millorada

Ignora la llengua d'entrada del sistema

Indica si s'han d'ignorar els canvis de la llengua/teclat d'entrada del sistema. Si s'ignoren, quan s'escrigui text nou, el text seguirà la llengua del document o del paràgraf actual, no la llengua del sistema actual.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Ens cal la vostra ajuda!