Microsoft Office

Specifies the settings for importing and exporting Microsoft Office and other documents.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu ▸ Carrega/desa ▸ Microsoft Office.


Objectes encastats

The Embedded Objects section specifies how to import and export Microsoft Office or other OLE objects.

These settings are valid when no Microsoft or other OLE server exists (for example, in UNIX) or when there is no LibreOffice OLE server ready for editing the OLE objects.

Si hi ha algun servidor OLE actiu per a l'objecte incrustat, s'utilitzarà aquest servidor OLE per gestionar l'objecte.

Si no hi ha cap servidor OLE actiu per a objectes del MathType, aquests objectes es poden convertir en objectes del LibreOffice Math. Per poder fer la conversió, els objectes del MathType incrustats no poden tenir unes especificacions posteriors a les del MathType 3.1.

[L] and [S] Columns

The [L] and [S] checkbox displays the entries for the pair of OLE objects that can be converted when loading into LibreOffice [L] and/or when saving into a Microsoft format [S].

Mark the box in the [L] column in front of the entry if a Microsoft or other OLE object is to be converted into the specified LibreOffice OLE object when a Microsoft or other document is loaded into LibreOffice.

Activeu la casella de la columna [D] de davant de l'entrada si l'objecte OLE del LibreOffice s'ha de convertir en l'objecte OLE de Microsoft especificat en desar un document en format de fitxer de Microsoft.

Realçament de caràcter

El Microsoft Office té dos atributs de caràcter semblants al fons de caràcter del LibreOffice. Seleccioneu l'atribut adient (realçament o ombrejat) que vulgueu usar en l'exportació als formats de fitxer del Microsoft Office.

Bloca els fitxers

Activeu aquesta casella per a generar un fitxer de blocatge del Microsoft Office a més del propi del LibreOffice. Els fitxers de blocatge assenyalen a les aplicacions que un fitxer o recurs determinat no hauria d'utilitzar-se fins que el blocatge finalitzi.

tip

El LibreOffice pot llegir els fitxers de blocatge que genera el Microsoft Office.


Ens cal la vostra ajuda!