Imprimeix

Indica la configuració de la impressió en un document de dibuix o presentació.

Per a accedir a aquesta ordre...

Obriu un document de presentació, trieu ▸ LibreOffice Impress/LibreOffice Draw ▸ Imprimeix.


Diàleg d'opcions d'impressió de l'Impress

Imprimeix

Defineix els elements addicionals que s'imprimiran al marge de la pàgina.

Nom de pàgina

Specifies whether to print the page name.

Data

Indica si s'ha d'imprimir la data actual.

Hora

Indica si s'ha d'imprimir l'hora actual.

Pàgines amagades

Indica si s'han d'imprimir les pàgines que actualment estan amagades de la presentació.

Qualitat

See also Printing in Black and White.

Per defecte

Indica que voleu imprimir en els colors originals.

Escala de grisos

Indica que voleu imprimir els colors en escala de grisos.

Blanc i negre

Indica que voleu imprimir el document en blanc i negre.

Opcions de pàgina

Defineix opcions addicionals per a la impressió de les pàgines.

Per defecte

Indica que no voleu redimensionar més les pàgines en imprimir.

Ajusta a la pàgina

Indica si s'ha de reduir la mida dels objectes que surtin fora dels marges de la impressora actual, per tal que càpiguen al paper de la impressora.

Pàgines en mosaic

Indica que les pàgines s'han d'imprimir en format de mosaic. Si les pàgines o les diapositives són més petites que el paper, s'imprimiran diverses pàgines o diapositives en un mateix full de paper.

Fullet

Seleccioneu l'opció Fullet per a imprimir el document en format de fullet. També podeu decidir si voleu imprimir el davant, el darrere o tots dos costats del fullet.

Anvers

Seleccioneu Davant per a imprimir el davant d'un fullet.

Revers

Seleccioneu Darrere per a imprimir el darrere d'un fullet.

De la configuració de la impressora

Determina que la safata de paper que s'ha d'utilitzar és la definida per la configuració de la impressora.

Ens cal la vostra ajuda!