Graella

Defines the grid settings for creating and moving objects.

Per a accedir a aquesta ordre...

Obriu un document de presentació, trieu ▸ LibreOffice Impress/LibreOffice Draw ▸ Graella


Graella

Especifica els paràmetres per a la graella configurable de les pàgines d'un document. Aquesta graella us ajuda a determinar la posició exacta dels vostres objectes. També podeu alinear aquesta graella amb la graella d'ajustament «magnètic».

If you have activated the snap grid but wish to move or create individual objects without constraining them, keep the Shift key pressed to deactivate this function for as long as needed.

Resolució

Horitzontal

Defineix la unitat de mesura per a l'espaiat entre els punts de la graella a l'eix X.

Vertical

Defineix l'espaiat dels punts de la graella en la unitat de mesura desitjada a l'eix Y.

Subdivisió

Horitzontal

Indiqueu el nombre d'espais intermedis entre els punts de la graella a l'eix X.

Vertical

Indiqueu el nombre d'espais intermedis entre els punts de la graella a l'eix Y.

Sincronitza els eixos

Indica si s'han de canviar els ajustaments de la graella actual de manera simètrica. La resolució i subdivisió dels eixos X i Y continuen sent els mateixos.

Ajusta

To snap guides

Ajusta la vora d'un objecte arrossegat a la guia de captura més propera quan deixeu anar el ratolí.

You can also define this setting by using the icon, which is available in the Options bar in a presentation or drawing document.

Als marges de la pàgina

Indica si s'ha d'alinear el contorn de l'objecte gràfic al marge de pàgina més proper.

El cursor o una línia de vora de l'objecte de gràfics han de ser a l'interval d'ajustament.

En una presentació o un document de dibuix, també podeu accedir a aquesta funció mitjançant la icona de la barra Opcions.

Al marc de l'objecte

Indica si s'ha d'alinear el contorn de l'objecte gràfic a la vora de l'objecte gràfic més proper.

El cursor o una línia de vora de l'objecte de gràfics han de ser a l'interval d'ajustament.

En una presentació o un document de dibuix, també podeu accedir a aquesta funció mitjançant la icona de la barra Opcions.

Als punts de l'objecte

Indica si s'ha d'alinear el contorn de l'objecte gràfic als punts de l'objecte gràfic més proper.

Aquesta opció només és aplicable si el cursor o una línia de vora de l'objecte de gràfics es troben a l'interval d'ajustament.

En una presentació o un document de dibuix, també podeu accedir a aquesta funció mitjançant la icona de la barra Opcions.

Interval del desplaçament

Defineix la distància d'ajustament entre la busca del ratolí i les vores de l'objecte. El LibreOffice Impress ajusta a un punt si la busca del ratolí és més a prop que la distància seleccionada al control Interval del desplaçament.

Constrain Objects

En crear o moure objectes

Indica que els objectes gràfics estan restringits verticalment horitzontalment o diagonalment (45°) en crear-los o moure'ls. Podeu desactivar temporalment aquest paràmetre prement la tecla Maj.

Amplia les vores

Indica que es crea un quadrat basat en el costat més llarg d'un rectangle quan es prem la tecla Maj abans de deixar anar el botó del ratolí. Això també s'aplica a una el·lipse (es crearà un cercle basat en el diàmetre més llarg de l'el·lipse). Quan el quadre Amplia les vores no està marcat es crearà un quadrat o un cercle basat en el costat o diàmetre més curt.

En girar

Indica que els objectes gràfics només es poden girar dins de l'angle de rotació que heu seleccionat al Quan es gira el control. Si voleu girar un objecte fora de l'angle definit premeu la tecla Maj quan es gira. Deixeu anar la tecla quan s'assoleix l'angle de gir desitjat.

Reducció de punts

Defineix l'angle per a la reducció de punts. Quan treballeu amb polígons podríeu trobar útil per reduir els punts d'edició.

Ens cal la vostra ajuda!