Fons

Specifies the background for HTML documents. The background is valid for both new HTML documents and for those that you load, as long as these have not defined their own background.

Per a accedir a aquesta ordre...

Obriu un document HTML i trieu ▸ LibreOffice Writer/Web ▸ Fons.


Feu clic a un color. Feu clic al botó Cap per eliminar un color de fons.

Ens cal la vostra ajuda!