Graella

Especifica els paràmetres per a la graella configurable de les pàgines d'un document. Aquesta graella us ajuda a determinar la posició exacta dels vostres objectes. També podeu alinear aquesta graella amb la graella d'ajustament «magnètic».

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu ▸ LibreOffice Writer/LibreOffice Calc/LibreOffice Writer/Web ▸ Graella.


Graella

Ajusta a la graella

Especifica si cal moure marcs, elements de dibuix i controls només entre punts de graella. Per a canviar l'estat de la graella d'ajustament només per a l'acció actual, arrossegueu un objecte mentre manteniu premuda la tecla .

Graella visible

Especifica si s'ha de mostrar la graella.

Resolució

Horitzontal

Defineix la unitat de mesura per a l'espaiat entre els punts de la graella a l'eix X.

Vertical

Defineix l'espaiat dels punts de la graella en la unitat de mesura desitjada a l'eix Y.

Subdivisió

Horitzontal

Indiqueu el nombre d'espais intermedis entre els punts de la graella a l'eix X.

Vertical

Indiqueu el nombre d'espais intermedis entre els punts de la graella a l'eix Y.

Sincronitza els eixos

Indica si s'han de canviar els ajustaments de la graella actual de manera simètrica. La resolució i subdivisió dels eixos X i Y continuen sent els mateixos.

Definiu el color de la graella a ▸ LibreOffice ▸ Colors de l'aplicació.

Ens cal la vostra ajuda!