Canvis

Defineix l'aparença dels canvis al document.

To record or show changes in your text or spreadsheet document, choose Edit - Track Changes - Record or Edit - Track Changes - Show.

Per a accedir a aquesta ordre...

Obriu un document de text, trieu - LibreOffice Writer ▸ Canvis.


Visualització del text

Defineix els paràmetres per mostrar els canvis enregistrats. Seleccioneu el tipus de canvi, així com l'atribut de visualització i el color corresponent. El camp de previsualització mostra l'efecte de les opcions de visualització seleccionades.

Insercions / Atributs

Especifica com es mostren els canvis al document quan s'insereix text.

Supressions / Atributs

Especifica com es mostren els canvis al document quan se suprimeix text. Si enregistreu supressions de text, el text es mostra amb l'atribut seleccionat (per exemple, ratllat) i no se suprimeix.

Atributs canviats / Atributs

Defineix com es mostren els canvis als atributs de text del document. Aquests canvis afecten els atributs com ara negreta, cursiva o subratllat.

Color

També podeu triar un color per a visualitzar cada tipus de canvi enregistrat. Quan trieu la condició «Per autor» a la llista, el color queda determinat automàticament pel LibreOffice i, a continuació, es modifica perquè coincideixi amb l'autor de cada canvi.

Línies modificades

Per indicar quines línies de text s'han canviat, podeu definir una marca perquè aparegui al marge dret o esquerre de la pàgina.

Marca

Defineix si es marquen i on es marquen les línies canviades del document. Podeu definir les marques perquè apareguin sempre al marge esquerre o dret de la pàgina, o bé al marge interior o exterior.

Color

Especifica el color del realçament de les línies canviades en el text.

Camp de previsualització

Mostra una previsualització de la selecció actual.

Ens cal la vostra ajuda!