Impressi贸

Especifica els par脿metres d'impressi贸 en un text o en un document HTML.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Imprimeix


note

The print settings defined on this tab page apply to subsequent new documents, until you change the settings again. If you want to change the settings for the current print job only, use the File - Print dialog.


Continguts

Especifica quin contingut del document cal imprimir.

Images and objects

Indica si s'han d'imprimir els gr脿fics del document de text.

Controls de formulari

Indica si s'han d'imprimir els camps de control de formulari del document de text.

Fons de la p脿gina

Specifies whether to include colors and objects that are inserted to the background of the page (Format - Page Style - Background) in the printed document.

Print text in black

Indica si s'ha d'imprimir el text sempre en negre.

Text amagat

Activeu aquesta opci贸 per a imprimir el text marcat com a amagat. S'imprimeix el text amagat seg眉ent: el text formatat com a amagat a Format 鈻 Car脿cter 鈻 Efectes de lletra 鈻 Amagat, i els camps de text Text amagat i par脿grafs amagats.

Espai reservat per a text

Activeu aquesta opci贸 per a imprimir espais reservats per a text. Desactiveu aquesta opci贸 per a deixar en blanc els espais reservats per a text a la impressi贸. Els espais reservats per a text s贸n camps.

P脿gines

Defineix l'ordre d'impressi贸 per als documents del LibreOffice Writer amb diverses p脿gines.

P脿gines de l'esquerra (no per a documents HTML)

Indica si s'han d'imprimir totes les p脿gines esquerres (parells) del document.

P脿gines de la dreta (no per a documents HTML)

Indica si s'han d'imprimir totes les p脿gines dretes (senars) del document.

Fullet

Seleccioneu l'opci贸 Fullet per a imprimir el document en format de fullet. El format de fullet 茅s el seg眉ent al LibreOffice Writer:

Si imprimiu un document vertical en una p脿gina horitzontal, dos costats oposats d'un fullet s'imprimiran l'un al costat de l'altre. Si teniu una impressora amb capacitat d'impressi贸 a doble cara, podeu crear un fullet des del document sense haver d'intercalar les p脿gines m茅s tard. Si la vostra impressora nom茅s disposa d'impressi贸 a una cara, podeu aconseguir aquest efecte imprimint en primer lloc els anversos amb l'opci贸 "Anversos / p脿gines de la dreta / p脿gines senars" activada, tornant a introduir tota la pila de paper a la impressora i imprimint tots els reversos amb l'opci贸 "Reversos / p脿gines de l'esquerra / p脿gines parelles" activada.

De dreta a esquerra

Activeu aquesta opci贸 per a imprimir les p脿gines del fullet en l'ordre correcte per a una seq眉猫ncia de dreta a esquerra.

note

Aquest control apareix nom茅s si s'ha definit Disposici贸 complexa de text a 鈻 Lleng眉es i configuracions locals 鈻 General.


Altres

Imprimeix les p脿gines en blanc que s'han inserit autom脿ticament

Si s'habilita aquesta opci贸, s'imprimeixen les p脿gines buides inserides autom脿ticament. Aquesta opci贸 茅s recomanable si imprimiu a doble cara. Per exemple, en un llibre es pot haver definit un estil de par脿graf "cap铆tol" que comenci sempre amb una p脿gina senar. Si el cap铆tol anterior acaba en una p脿gina senar, el LibreOffice inserir脿 una p脿gina buida amb numeraci贸 parella. Aquesta opci贸 controla si cal imprimir aquesta p脿gina parella o no.

De la configuraci贸 de la impressora

Per a impressores amb diverses safates, l'opci贸 "Safata de paper segons els par脿metres de la impressora" indica si la safata de paper utilitzada 茅s l'especificada pels par脿metres del sistema de la impressora.

Fax

Si heu instal路lat programari de fax al vostre ordinador i voleu enviar el fax directament des del document de text, seleccioneu la m脿quina de fax desitjada.

Comentaris

Especifica si s'han d'imprimir els comentaris del document.

Ens cal la vostra ajuda!