Opcions de Carrega o desa

Especifica els paràmetres generals de Carrega o desa.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu ▸ Carrega o desa.


General

A la secció General podeu seleccionar els paràmetres per defecte per a desar documents, i també els formats de fitxer per defecte.

Propietats VBA

Especifica les propietats generals per carregar i desar documents del Microsoft Office amb codi VBA (Visual Basic for Applications).

Microsoft Office

Especifica els paràmetres per importar i exportar el Microsoft Office i altres documents.

Compatibilitat HTML

Defineix paràmetres per a les pàgines HTML.

Reinicialitza

Reinicia els canvis fets a la pestanya actual a aquells aplicables quan s'ha obert aquest diàleg.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Ens cal la vostra ajuda!