Opcions d'impressió

Especifica les opcions per a la configuració de la impressió.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu ▸ LibreOffice ▸ Impressió.


Impressió més ràpida amb dades reduïdes

Redueix les dades d'impressió

Podeu reduir la quantitat de dades que s'enviaran a la impressora. Amb la reducció de les dades d'impressió, la velocitat de la impressora augmenta, ja que els fitxers són més petits. Això facilita la impressió a les impressores amb una memòria més reduïda. La reducció de les dades d'impressió pot provocar una qualitat d'impressió lleugerament inferior.

Paràmetres de

Especifica si els paràmetres d'impressió s'apliquen a la impressió directa o a la impressió d'un fitxer.

Redueix la transparència

Si activeu aquesta casella, els objectes transparents s'imprimiran com si fossin objectes normals no transparents, segons la vostra selecció als dos botons d'opció següents.

Icona de nota

La transparència no es pot extreure directament a una impressora. Les àrees del document en què la transparència ha de ser visible sempre s'han de calcular, per tant, com a mapes de bits i s'han d'enviar a la impressora. Segons la mida dels mapes de bits i de la resolució de la impressió, poden generar-se grans quantitats de dades.


Automàticament

Especifica que només s'imprimeix la transparència si l'àrea transparent ocupa menys d'un quart de pàgina.

Sense transparència

Amb aquesta opció, la transparència no s'imprimeix mai.

Redueix els mapes de bits

Especifica que els mapes de bits s'imprimeixin amb menys qualitat. Només és pot reduir la resolución, no augmentar-la.

Qualitat d'impressió alta/normal

La impressió de bona qualitat correspon a una resolució de 300 PPP. La qualitat normal correspon a una resolució de 200 PPP.

Resolució

Defineix la qualitat màxima d'impressió en punts per polzada. La resolució només es pot reduir, mai augmentar.

Inclou els objectes transparents

Si es marca aquest camp, la reducció de la qualitat d'impressió dels mapes de bits també s'aplica a les àrees transparents dels objectes.

Redueix els degradats

Si es marca aquest camp, els degradats s'imprimeixen amb menys qualitat.

Tires de degradats

Especifica el nombre màxim de tires de degradats per imprimir.

Color intermedi

Especifica que els degradats només s'imprimeixen d'un sol color intermedi.

Converteix els colors a escala de grisos

Especifica que tots els colors només s'imprimeixen en escala de grisos.

Avisos de la impressora

Defineix quins avisos apareixen abans que comenci la impressió.

Mida del paper

Marqueu aquesta casella si cal una mida de paper concreta per a imprimir el document actual. Si la impressora no permet la mida de paper utilitzada al document, rebreu un missatge d'error.

Orientació del paper

Marqueu aquesta casella si necessiteu una orientació del paper concreta per a imprimir el document actual. Si la impressora no admet el format utilitzat pel document actual, apareixerà un missatge d'error.

Transparència

Marqueu aquesta casella si voleu rebre sempre un avís si el document conté objectes transparents. Si imprimiu un document d'aquests, apareix un diàleg on podeu seleccionar si la transparència s'ha d'imprimir en aquesta instrucció d'impressió.

Ens cal la vostra ajuda!