Selecció d'un color nou

LibreOffice us permet definir colors personalitzats mitjançant un gràfic bidimensional i un diagrama de degradats numèrics del seleccioneu un diàleg del del color.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Format - Area - Area, press the Color button and click the Pick button.

Icona

Premeu el botó Diàleg de color a la pestanya Il·luminació del diàleg Efectes 3D.


La finestra de selecció de color

La finestra de selecció de color

El diàleg Tria un color consisteix de quatre àrees principals.

Feu clic a l'àrea de color gran de l'esquerra per seleccionar un color nou. Utilitzant aquesta àrea de selector podreu modificar dos components del color tal com es representen en els models de color RGB o HSB. Tingueu en compte que aquests són els dos components que no estan seleccionats amb els botons d'opció a la part dreta del diàleg.

Al costat dret de la barra inferior podeu veure el color original de la pestanya Colors.

Al costat esquerre de la barra inferior apareix el resultat actual de la vostra elecció.

note

El LibreOffice utilitza només el model de color RGB per a imprimir en color. Els controls CMYK es proporcionen només per facilitar la introducció de valors de color en notació CMYK.


RGB

Vermell

Estableix el component vermell modificable en el control lliscant del color vertical i els components Verd i blau en el camp selector de color bidimensional. Els valors permesos són de 0 a 255.

Verd

Estableix el component verd modificable en el control lliscant del color vertical i els components vermell i blau en el camp selector de color bidimensional. Els valors permesos són de 0 a 255.

Blau

Estableix el component blau modificable en el control lliscant del color vertical i els components verd i vermell en el camp selector de color bidimensional. Els valors permesos són de 0 a 255.

Hex #

Visualitza i defineix el valor del color en el model de colors RGB expressat com a nombre hexadecimal.

HSB

To

Estableix el component To modificable en el control lliscant del color vertical i els components <unk> i Brillantor en el camp selector de color bidimensional. Els valors s'expressen en graus de 0 a 359.

Saturació

Estableix el component de saturació modificable en el control lliscant del color vertical i els components To i Brillantor en el camp selector de color bidimensional. Els valors s'expressen en percentatge (0 a 100).

Brillantor

Estableix el component de brillantor modificable en el control lliscant de color vertical i els components To i<unk> en el camp selector de color bidimensional. Els valors s'expressen en percentatge (0 a 100).

CMYK

Cian

Definiu el valor del cian expressat segons el model de color CMYK.

Magenta

Definiu el valor del magenta expressat segons el model de color CMYK.

Groc

Definiu el valor del groc expressat segons el model de color CMYK.

Negre

Definiu el valor del negre (clau) expressat segons el model de color CMYK.

Ens cal la vostra ajuda!