Ajudes a l'escriptura

Especifica les propietats de la verificació ortogràfica, els tesaurus i la partició de mots.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu ▸ Paràmetres de la llengua ▸ Ajudes a l'escriptura.


warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Mòduls de llengua disponibles

Conté els mòduls de llengua instal·lats.

A language module can contain one, two or three submodules: Spelling, hyphenation and thesaurus. Each sub-module can be available in one or more languages. If you click in front of the name of the module, you activate all the available sub-modules simultaneously. If you remove a set mark, you deactivate all the available sub-modules simultaneously. If you wish to activate or deactivate individual sub-modules, click the Edit button to open the Edit Modules dialog.

note

La configuració permet l'ús de dos directoris diferents: una carpeta on l'usuari té permisos d'escriptura, i una altra sense permisos d'escriptura. L'usuari només pot editar i suprimir els diccionaris d'usuari que es trobin al camí amb permís d'escriptura. Els altres diccionaris són només de lectura.


Edita

Per a editar un mòdul de llengua, seleccioneu-lo i feu clic a Edita. Apareixerà el diàleg Edita els mòduls.

Diccionaris definits per l'usuari

Lists the available user dictionaries. Mark the user dictionaries that you want to use for spelling and hyphenation.

Nou

Obre el diàleg Diccionari nou, on podeu donar nom a un diccionari nou definit per l'usuari, o un diccionari d'excepcions, i especificar-ne la llengua.

Diccionari nou

A la secció Diccionari podeu donar nom a un nou diccionari definit per l'usuari o diccionari d'excepcions i especificar-ne la llengua.

Nom

Especifica el nom del diccionari personalitzat nou. L'extensió de fitxer «*.DIC» s'afegeix automàticament.

Llengua

En seleccionar una llengua determinada podeu limitar l'ús del diccionari personalitzat. Si seleccioneu Tot, el diccionari personalitzat s'utilitzarà independentment de la llengua actual.

Excepcions (-)

Especifica si voleu evitar certes paraules als vostres documents. D'aquesta manera, podeu crear un diccionari personalitzat de totes les paraules que cal evitar. Si activeu aquest diccionari d'excepcions, durant la verificació ortogràfica rebreu un avís corresponent sobre les paraules que caldria evitar.

Edita

Obre el diàleg Edita el diccionari personalitzat, on podeu afegir entrades al vostre diccionari personalitzat o editar les entrades existents.

El diàleg Edita el diccionari personalitzat us ofereix l'opció d'introduir termes nous o editar-ne els existents. Si modifiqueu un diccionari d'excepcions, el diàleg també us permet definir una excepció per a un mot. Durant la revisió ortogràfica, aquesta excepció apareix com a suggeriment.

Quan s'edita un diccionari, es duu a terme una comprovació de l'estat del fitxer. Si el fitxer està protegit contra escriptura no hi podreu fer canvis, i els botons Nou i Suprimeix estaran desactivats.

Llibre

Especifica el llibre que s'ha d'editar.

La Llista de paraules ignorades (tots) inclou totes les paraules que s'han marcat amb Ignora durant la verificació ortogràfica. Aquesta llista només és vàlida per a la verificació ortogràfica actual.

note

L'entrada IgnoreAllList no es pot seleccionar ni suprimir. Només és possible suprimir les paraules incloses com a contingut. Això passa automàticament cada vegada que es tanca el LibreOffice.


Llengua

Assigna una llengua nova al diccionari personalitzat actual.

Paraula

Podeu escriure una paraula nova per a incloure-la al diccionari. A la llista següent veureu el contingut del diccionari personalitzat actual. Si seleccioneu una paraula de la llista, aquesta paraula es mostrarà al camp de text. Si escriviu una paraula amb un signe = final, com ara «menjamiques=», la paraula no es partirà mai amb guionets automàticament, i tampoc no se'n suggerirà cap partició. En canvi, si escriviu «menja=miques» la paraula es partirà amb un guionet, o bé se'n suggerirà una partició on hàgiu inserit el signe =.

Podeu utilitzar blocs amb claudàtors [] en comptes del signe = per a especificar canvis de caràcters abans del punt de partició. Els canvis possibles són:
1) Caràcters addicionals: per exemple, tug[g]gumi genera «tugg- gummi», la partició correcta del mot suec «tuggummi».
2) Supressió de caràcters especificada per un dígit: per exemple, paral·[1]lel genera «paral- lel», la partició correcta del mot català «paral·lel». El bloc [1] indica que es va suprimir un caràcter abans del punt de partició.
3) Combinació dels mètodes anteriors: per exemple, cafee[2é]tje genera «café- tje», la partició correcta del mot neerlandès «cafeetje». El bloc [2é] indica que es van suprimir dos caràcters abans del punt de partició i se'n va afegir un de nou.

Replace By or Grammar By

This input field is only available if you are editing an exception dictionary or a language-dependent custom dictionary. In exception dictionaries, the field shows the alternative suggestion for the current word in the "Word" text box. In language-dependent custom dictionaries, the field contains a known root word, as a model of affixation of the new word or its usage in compound words. For example, in a German custom dictionary, the new word “Litschi” (lychee) with the model word “Gummi” (gum) will result recognition of “Litschis” (lychees), “Litschibaum” (lychee tree), “Litschifrucht” (lychee fruit) etc.

Nou

Afegeix la paraula del camp de text Paraula al vostre diccionari personalitzat actual. La paraula del camp Suggeriment també s'afegeix quan treballeu amb diccionaris d'excepcions.

Opcions

Defineix les opcions de verificació ortogràfica i de partició de mots.

Edita

Si voleu canviar un valor, seleccioneu l'entrada i, a continuació, feu clic a Edita. Visualitzareu un diàleg per introduir un valor nou.

Comprova les paraules en majúscules

Especifica que les majúscules es comproven durant la verificació ortogràfica.

Verifica les paraules amb xifres

Especifica que les paraules que contenen xifres i lletres s'han de verificar ortogràficament.

Comprova les regions especials

Especifica que les regions especials, com ara el text dels dibuixos, es comproven durant la verificació ortogràfica.

Revisa l'ortografia mentre es tecleja

Comprova automàticament l'ortografia mentre escriviu i subratlla els errors.

Els errors d'escriptura es realcen en el document amb un subratllat vermell. Si col·loqueu el cursor damunt d'una paraula marcada d'aquesta manera, podreu obrir el menú contextual per a obtenir una llista de correccions. Seleccioneu una correcció per substituir la paraula. Si torneu a cometre el mateix error mentre editeu el document, es tornarà a marcar com a error.

Per col·locar el parell de paraules a la taula de reemplaçament de correcció automàtica, obriu el menú contextual de correcció automàtica i seleccioneu Correcció automàtica. Trieu una opció al submenú. La paraula es reemplaçarà i, a la vegada, el parell de paraules s'afegirà a la taula de reemplaçament.

Nombre mínim de caràcters per posar-hi un guionet

Permet especificar el nombre mínim de caràcters requerits perquè s'apliqui la partició de mots automàtica.

Caràcters abans del salt de línia

Defineix el nombre mínim de caràcters de la paraula que es partirà que han de quedar al final de la línia.

Caràcters després del salt de línia

Especifica el nombre mínim de caràcters d'una paraula partida que hi ha d'haver a la línia següent.

Parteix els mots sense consultar

Especifica que mai no se us demanarà la partició de mots manual. Si el camp no està marcat, quan una paraula no es reconegui apareixerà un diàleg on podreu introduir els guionets.

Parteix els mots de regions especials

Especifica que la partició de mots també es durà a terme a les notes al peu, a les capçaleres i als peus.

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Ens cal la vostra ajuda!