Edita els camins

Al diàleg Edita els camins podeu seleccionar algunes carpetes que estan disponibles al LibreOffice.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu ▸ LibreOffice ▸ Camins.

Choose Tools - AutoText - Path. (autotext only)


Camins

Conté una llista dels camins que ja s'han afegit. Indiqueu el camí per defecte per als fitxers nous.

Afegeix

Obre el diàleg Seleccioneu el camí per a seleccionar una altra carpeta o el diàleg Obre per a seleccionar un altre fitxer.

Suprimeix

Suprimeix l'element o els elements seleccionats sense confirmació.

Ens cal la vostra ajuda!