Dades de l'usuari

Utilitzeu aquesta pestanya per a introduir o editar dades de l'usuari. És possible que l'usuari o l'administrador de sistemes ja hagi introduït alguna d'aquestes dades durant la instal·lació del LibreOffice.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu ▸ LibreOffice ▸ Dades de l'usuari.


Les dades de l'usuari s'utilitzen a les plantilles i els auxiliars del LibreOffice. Per exemple, els camps de dades «Nom» i «Cognoms» s'utilitzen per a inserir automàticament el vostre nom com a autor d'un document nou. Ho podeu veure a Fitxer ▸ Propietats.

Algunes dades de l'usuari s'inclouen automàticament en un diccionari intern perquè el verificador ortogràfic les reconegui. Si es produeixen errors d'escriptura, el programa pot utilitzar aquestes dades per suggerir reemplaçaments. Tingueu en compte que els canvis que realitzeu en aquestes dades s'aplicaran després de reiniciar el LibreOffice.

Les dades d'usuari també s'utilitzen en les funcions de comentaris i de seguiment de canvis per a identificar els autors dels comentaris o de les edicions i per a marcar la darrera posició d'edició del document, de manera que, quan l'autor torni a obrir el document, es mostri aquesta posició.

Adreça

Utilitzeu el camp Adreça per introduir i editar les vostres dades personals d'usuari.

Empresa

Escriviu el nom de la vostra organització en aquest camp.

Nom

Escriviu el vostre nom.

Cognoms

Escriviu els vostres cognoms.

Inicials

Escriviu les vostres inicials.

Carrer

Escriviu el nom del vostre carrer en aquest camp.

Codi postal

Escriviu el vostre codi postal en aquest camp.

Població

Escriviu la ciutat on viviu.

País/Regió

Escriviu la vostra comarca o província.

Tractament

Escriviu el vostre tractament en aquest camp.

Càrrec

Escriviu el vostre càrrec en l'organització en aquest camp.

Tel. (particular)

Escriviu el vostre número de telèfon particular en aquest camp.

Tel. (feina)

Escriviu el vostre número de telèfon de la feina en aquest camp.

Fax

Escriviu el vostre número de fax en aquest camp.

Email

Escriviu la vostra adreça electrònica. Per exemple, el.meu.nom@el.meu.proveidor.cat

Xifratge

Establiu la clau preferida per al xifratge OpenPGP i la signatura digital. Aquesta clau preferida serà preseleccionada en el diàleg de selecció de claus cada vegada que signeu o xifreu un document, de manera que no hàgiu de seleccionar-la si l'utilitzeu amb freqüència per a signar.

Clau de signatura OpenPGP

Seleccioneu la vostra clau OpenPGP per a signar documents ODF des de la llista desplegable.

Clau de xifratge OpenPGP

Seleccioneu la vostra clau OpenPGP per a xifrar documents ODF des de la llista desplegable.

En xifrar documents, sempre xifra per a un mateix

Activeu aquesta casella per a xifrar el fitxer també amb la vostra clau pública, per tal que pugueu obrir el document amb la vostra clau privada.

warning

Conserveu aquesta opció seleccionada; altrament, no sereu capaç de desxifrar els documents que hàgiu xifrat per a altres persones.


Ens cal la vostra ajuda!