LibreOffice

Utilitzeu aquest diàleg per a crear la configuració general per a treballar amb el LibreOffice. La informació cobreix temes com ara dades d'usuari, desar, imprimir, camins a fitxers i directoris importants. Aquesta configuració es desa automàticament.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu ▸ LibreOffice.


Dades de l'usuari

Utilitzeu aquesta pestanya per a introduir o editar dades de l'usuari. És possible que l'usuari o l'administrador de sistemes ja hagi introduït alguna d'aquestes dades durant la instal·lació del LibreOffice.

General

Especifica els paràmetres generals per al LibreOffice.

Visualització

Permet configurar paràmetres relatius a la visualització.

Opcions d'impressió

Especifica les opcions per a la configuració de la impressió.

Camins

Aquesta secció conté els camins per defecte cap a carpetes importants del LibreOffice. L'usuari pot editar aquests camins.

Lletres tipogràfiques

Substitueix un tipus de lletra amb el tipus de lletra que trieu. La substitució només reemplaça una font en pantalla, o bé en pantalla i a la impressió. El reemplaçament no canvia els paràmetres per al tipus de lletra que es desen en el document.

Seguretat

Defineix les opcions de seguretat per a desar documents, per a les connexions web i per a obrir documents que contenen macros.

Colors de l'aplicació

Estableix els colors per a la interfície d'usuari del LibreOffice. Podeu desar els paràmetres actuals com a esquema de color i tornar-los a carregar més endavant.

Accessibilitat

Estableix les opcions que fan que els programes del LibreOffice siguin més accessibles per a usuaris amb visió reduïda, habilitats limitades o altres discapacitats.

Avançat

Especifica les opcions de compatibilitat per a les aplicacions Java al LibreOffice, incloent-hi amb el motor d'execució de Java (JRE) a usar. També estableix si s'usen les funcions experimentals (no estables), com ara l'enregistrament de macros i l'accés a la configuració avançada.

EID del Basic

Defines the settings for the Basic IDE (Integrated Development Environment) to help edit macros in Basic.

Actualització en línia

Permet especificar algunes opcions per a la notificació automàtica i la baixada d'actualitzacions en línia al LibreOffice.

OpenCL

OpenCL és una tecnologia que accelera el càlcul en fulls de càlcul grans.

Restableix

Reinicia els canvis fets a la pestanya actual a aquells aplicables quan s'ha obert aquest diàleg.

Ens cal la vostra ajuda!