LibreOffice

Utilitzeu aquest diàleg per a crear la configuració general per a treballar amb el LibreOffice. La informació cobreix temes com ara dades d'usuari, desar, imprimir, camins a fitxers i directoris importants. Aquesta configuració es desa automàticament.

Per a accedir a aquesta ordre...

Trieu ▸ LibreOffice.


Dades de l'usuari

Utilitzeu aquesta pestanya per a introduir o editar dades de l'usuari. És possible que l'usuari o l'administrador de sistemes ja hagi introduït alguna d'aquestes dades durant la instal·lació del LibreOffice.

General

Especifica els paràmetres generals per al LibreOffice.

Visualització

Permet configurar paràmetres relatius a la visualització.

Opcions d'impressió

Especifica les opcions per a la configuració de la impressió.

Camins

Aquesta secció conté els camins per defecte cap a carpetes importants del LibreOffice. L'usuari pot editar aquests camins.

Lletres tipogràfiques

Substitueix una lletra tipogràfica amb la lletra que trieu. La substitució només reemplaça una lletra en pantalla, o bé en pantalla i a la impressió. El reemplaçament no canvia els paràmetres per a la lletra que es desen en el document.

Seguretat

Defineix les opcions de seguretat per a desar documents, per a les connexions web i per a obrir documents que contenen macros.

Colors de l'aplicació

Estableix els colors per a la interfície d'usuari del LibreOffice. Podeu desar els paràmetres actuals com a esquema de color i tornar-los a carregar més endavant.

Accessibilitat

Estableix les opcions que fan que els programes del LibreOffice siguin més accessibles per a usuaris amb visió reduïda, habilitats limitades o altres discapacitats.

Avançat

Especifica les opcions de compatibilitat per a les aplicacions Java al LibreOffice, incloent-hi amb el motor d'execució de Java (JRE) a usar. També estableix si s'usen les funcions experimentals (no estables), com ara l'enregistrament de macros i l'accés a la configuració avançada.

EID del Basic

Defines the settings for the Basic IDE (Integrated Development Environment) to help edit macros in Basic.

Actualització en línia

Permet especificar algunes opcions per a la notificació automàtica i la baixada d'actualitzacions en línia al LibreOffice.

OpenCL

OpenCL és una tecnologia que accelera el càlcul en fulls de càlcul grans.

Reinicialitza

Reinicia els canvis fets a la pestanya actual a aquells aplicables quan s'ha obert aquest diàleg.

Ens cal la vostra ajuda!