Forma

Aquest submenú conte formes habituals, com ara línies, cercles, triangles i quadrats, o una forma de símbol com ara cares somrients, cors i flors, que es poden inserir en el document.

Per a accedir a aquesta ordre...

Des de la barra de menús:

Trieu Insereix ▸ Forma.

Des de la interfície en pestanyes:

Des de les barres d'eines:

Icona Insereix una forma

Insereix una forma


Línia

Aquest submenú conté formes de línies rectes, lliures, corbes i poligonals.

Formes bàsiques

Aquest submenú conté formes bàsiques com ara rectangles, cercles, triangles, pentàgons, hexàgons, octàgons, cilindres i cubs.

Formes de símbol

Aquest submenú conté formes de símbols com ara cares somrients, cors, sols, llunes, flors, trencaclosques, formes amb relleu i parèntesis.

Fletxes de bloc

Aquest submenú conté fletxes de bloc com la fletxa dreta, fletxa dividida la fletxa circular i altres fletxes.

Diagrama de flux

This submenu contains flowchart shapes like process, decision, data, document, terminator and more.

Callout Shapes

This submenu contains callout shapes like rectangular, rounded rectangular, round, cloud and more.

Estrelles i tires

This submenu contains star and banners shapes like multi ray stars, scrolls and more.

Ens cal la vostra ajuda!