Submenú Formularis

Conté les ordres per a activar el mode de disseny de formularis, activar o desactivar els assistents de control i inserir controls de formulari en el document.

Per a accedir a aquesta ordre...

Choose Tools - Forms.


Mode de disseny

Activa o desactiva el mode de disseny de formularis.

Auxiliars de controls

Activa o desactiva els auxiliar de controls.

Propietats dels controls

Obre un diàleg per a editar les propietats d'un control seleccionat.

Propietats del formulari

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Navegador de formularis

Obre el Navegador de formularis. El Navegador de formularis mostra tots els formularis i subformularis del document actual amb els seus controls respectius.

Activation Order

Opens the Tab Order dialog so you can modify the order in which control fields get the focus when the user presses the tab key.

Afegeix un camp

Obre una finestra on podeu seleccionar un camp d'una base de dades per afegir-lo al formulari o l'informe.

Obre en mode de disseny

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Focus de control automàtic

Activa o desactiva el focus de control automàtic

Ens cal la vostra ajuda!