Barra d'estat en documents del LibreOffice Basic

La barra d'estat mostra informació sobre el document LibreOffice Basic actual.

Informació del document

Mostra informació del document del LibreOffice Basic. Es mostren els noms del document, la biblioteca i el mòdul, separats per punts.

Modificació del document

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Posició al document

Mostra la posició actual del cursor al document del LibreOffice Basic. S'indica el nombre de la fila i, tot seguit, el nombre de la columna.

Mode d'inserció

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

Ens cal la vostra ajuda!