Switching Between Insert Mode and Overwrite Mode

Amb el ratolí:

A la barra d'estat, feu clic a l'àrea que indica el mode actual per commutar a l'altre mode:

Ens cal la vostra ajuda!