Inserció i edició de tabuladors

Canvi de les opcions per defecte

Si voleu canviar la configuració de les tabulacions per defecte, en trobareu més informació a del quadre de diàleg Opcions.

Ens cal la vostra ajuda!