Inserció d'espais protegits, de guionets i de separadors condicionals

Espais no separables

Per evitar que dues paraules se separin al final d'una línia, premeu la i la tecla Maj quan teclegeu un espai entre les paraules.

Icona de nota

Al Calc no podeu inserir espais no separables.


Guionet no separable

Un exemple de guió no separable és el nom d'una empresa com ara A-Z. Evidentment, no voleu que A- aparegui al final d'una línia i Z al començament de la línia següent. Per resoldre aquest problema, premeu Maj+Ctrl+signe de menys (-). És a dir,mantingueu premudes les tecles Maj i Ctrl i premeu la tecla de menys.

Substitució de guionets per guions

Si voleu introduir guions més llargs, a Eines - Opcions de correcció automàtica - Opcions trobareu l'opció Reemplaça els guions. Aquesta opció reemplaça un o dos signes de menys, en determinades condicions, per un guió curt o llarg (vegeu l'Ajuda del LibreOffice).

Per fer més reemplaçaments, consulteu la taula de reemplaçaments a Eines - Opcions de correcció automàtica - Reemplaça. Aquí podeu, entre altres coses, reemplaçar automàticament una drecera per un guió, fins i tot en un altre tipus de lletra.

Guionet opcional

Per a habilitar la partició de mots automàtica quan inseriu guionet opcional dins d'una paraula, premeu les tecles + signe de menys (-). Se separa la paraula en aquesta posició quan és a final de línia, fins i tot quan la partició de mots automàtica per a aquest paràgraf està desactivada.

Caràcters especials

Marca de format

Ens cal la vostra ajuda!