Fusió de versions

note

La funció de revisió del LibreOffice està disponible per als documents de text i de full de càlcul.


Quan un document l'ha editat més d'una persona, podeu fusionar les còpies editades en l'original. L'únic requisit és que els documents només variïn en els canvis registrats; la resta del text original ha de ser idèntic.

  1. Obriu el document original en el qual voleu fusionar totes les còpies.

  2. Trieu Edita ▸ Seguiment de canvis ▸ Fusiona el document. Apareix un diàleg de selecció de fitxer.

  3. Seleccioneu la còpia del document al diàleg. Si no s'han fet canvis posteriors al document original, es fusiona la còpia amb l'original.

    Si s'han fet canvis al document original, apareix un diàleg d'error que us informa que no s'han pogut fusionar els documents.

  4. Després de fusionar els documents, veureu al document original els canvis registrats a la còpia.

Ens cal la vostra ajuda!