Comparació de versions d'un document

note

La funció de revisió del LibreOffice està disponible per als documents de text i de full de càlcul.


Imagineu que teniu coautors o revisors que col·laboren amb la redacció del document original. Un dia envieu còpies del document a tots els revisors. Els demaneu que editin la còpia i us la retornin.

Normalment, els revisors activen el seguiment amb l'opció Edita ▸ Seguiment de canvis ▸ Enregistra; d'aquesta manera, vós podeu percebre els canvis amb facilitat.

Si un dels autors ha fet canvis a un document i no els ha registrat, podeu comparar el document modificat amb l'original.

  1. Open the reviewer's document and then choose Edit - Track Changes - Compare Document.

    Heu d'obrir primer el document més nou i comparar-lo amb el document més antic.

  2. Apareix un diàleg de selecció de fitxers. Seleccioneu el document antic original i confirmeu el diàleg.

    El LibreOffice combina els dos documents en el document del revisor. S'identifiquen com a insercions tots els passatges de text que apareixen al document del revisor i no apareixen a l'original, i s'identifiquen com a supressions tots els passatges de text que el revisor ha suprimit.

  3. Ara podeu acceptar les insercions i supressions, o bé rebutjar-les. Quan acabeu, podeu desar el document del revisor com a document original diferent amb un nom nou.

Ens cal la vostra ajuda!