Protecting Contents in LibreOffice

A continuació es presenten les diverses maneres de protegir el contingut al LibreOffice per tal que no es pugui modificar, suprimir o visualitzar.

Protecció de documents amb contrasenyes en desar-los

Tots els documents que es desen en el format OpenDocument es poden desar amb una contrasenya. Els documents que es desen amb una contrasenya no es poden obrir sense la contrasenya. Es protegeix el contingut perquè no es pugui llegir amb un editor extern. S'aplica al contingut, als gràfics i als objectes OLE.

Activació de la protecció

Trieu Fitxer ▸ Anomena i desa i activeu la casella de selecció Desa amb contrasenya. Deseu el document.

Desactivació de la protecció

Obriu el document; introduïu la contrasenya correcta. Trieu Fitxer ▸ Anomena i desa i desactiveu la casella de selecció Desa amb contrasenya.


tip

It is possible to use OpenPGP to define private and public keys to be used to encrypt LibreOffice documents. Read Encrypting Documents with OpenPGP to learn more on how to set up OpenPGP encryption keys.


Protecció de les marques de revisió

Per a cada modificació que es faci al LibreOffice Calc i al LibreOffice Writer, la funció de revisió registra qui ha fet el canvi. Podeu activar l'opció amb protecció, de manera que només es pugui desactivar quan s'introdueix la contrasenya correcta. Fins aleshores, es continuaran registrant tots els canvis. No és possible acceptar ni rebutjar els canvis.

Activació de la protecció

Choose Edit - Track Changes - Protect. Enter and confirm a password of at least one character.

Desactivació de la protecció

Choose Edit - Track Changes - Protect. Enter the correct password.


Protecció de marcs, de gràfics i d'objectes OLE

Podeu protegir el contingut, la posició i la mida dels gràfics inserits. Podeu fer el mateix amb els marcs (al Writer) i els objectes OLE.

Activació de la protecció

For example, for graphics inserted in Writer: Choose Format - Image - Properties - Options tab. Under Protect, mark Contents, Position and/or Size.

Desactivació de la protecció

For example, for graphics inserted in Writer: Choose Format - Image - Properties - Options tab. Under Protect, unmark as appropriate.


Protecció dels objectes de dibuix i dels objectes de formulari

Podeu protegir els objectes de dibuix que inseriu amb la barra d'eines Dibuix perquè no es moguin o es canviïn de mida accidentalment. Podeu fer el mateix amb els objectes de formulari que s'hagin inserit mitjançant la barra d'eines Controls de formulari.

Activació de la protecció

Trieu Format ▸ Objecte ▸ Posició i mida i feu clic a la pestanya Posició i mida. Activeu les caselles de selecció Posició o Mida.

Desactivació de la protecció

Trieu Format ▸ Objecte ▸ Posició i mida i feu clic a la pestanya Posició i mida. Desactiveu la casella de selecció Posició o Mida.


Ens cal la vostra ajuda!