Ús del Microsoft Office i del LibreOffice

El LibreOffice pot obrir i desar documents en els formats del Microsoft Office, incloent-hi els formats Microsoft Office Open XML.

Obertura d'un fitxer del Microsoft Office

  1. Trieu Fitxer ▸ Obre. Seleccioneu un fitxer del Microsoft Office al diàleg d'obertura de fitxers del LibreOffice.

Fitxer del MS Office...

...s'obrirà en el mòdul del LibreOffice

Microsoft Word, *.doc, *.docx

LibreOffice Writer

Microsoft Excel, *.xls, *.xlsx

LibreOffice Calc

Microsoft PowerPoint, *.ppt, *.pps, *.pptx

LibreOffice Impress


Desar com a fitxer del Microsoft Office

  1. Trieu Fitxer ▸ Anomena i desa.

  2. Al quadre Tipus de fitxer, seleccioneu un format de fitxer del Microsoft Office.

Desar documents per defecte en els formats del Microsoft Office

  1. Trieu Carrega o desa ▸ General.

  2. A l'àrea Format de fitxer per defecte i paràmetres ODF, seleccioneu un tipus de document i, tot seguit, seleccioneu el tipus de fitxer per desar.

D'ara endavant, si deseu un document, s'establirà el Tipus de fitxer en funció de la vostra elecció. De tota manera, podeu seleccionar un altre tipus de fitxer al diàleg per desar el fitxer.

Conversió de molts fitxers del Microsoft Office al format OpenDocument

L'auxiliar Convertidor de documents copiarà i convertirà tots els fitxers del Microsoft Office d'una carpeta en documents del LibreOffice amb el format OpenDocument. Podeu indicar la carpeta que s'ha de llegir i la carpeta on s'han de desar els fitxers convertits.

  1. Trieu Fitxer ▸ Auxiliars ▸ Convertidor de documents per a iniciar l'auxiliar.

Macros al Microsoft Office i al LibreOffice

Amb algunes excepcions, el Microsoft Office i el LibreOffice no poden executar el mateix codi de macro. El Microsoft Office utilitza el VBA (Visual Basic for Applications) i el LibreOffice utilitza codi del Basic basat en l'entorn API (Application Program Interface) del LibreOffice. Tot i que el llenguatge de programació és el mateix, els objectes i els mètodes són diferents.

note

Les versions més actuals del LibreOffice poden executar alguns scripts del Visual Basic de l'Excel si habiliteu la funció pertinent a ▸ Carrega o desa ▸ Propietats VBA.


Si utilitzeu macros en una de les aplicacions i voleu utilitzar la mateixa funció a l'altra aplicació, cal que editeu les macros. El LibreOffice pot carregar les macros que contenen els fitxers del Microsoft Office i, així, podeu visualitzar el codi de la macro i editar-lo amb l'editor IDE del Basic del LibreOffice.

Podeu conservar les macros VBA o suprimir-les

Obriu un document del Microsoft Office que contingui codi de macro VBA. Modifiqueu només els continguts normals (text, cel·les, gràfics), i no editeu les macros. Deseu el document en un format de fitxer del Microsoft Office. A continuació obriu el fitxer al Microsoft Office; les macros VBA s'executaran amb normalitat.

Podeu suprimir les macros VBA del fitxer del Microsoft Office en carregar o en desar.

  1. Choose - Load/Save - VBA Properties to set the VBA macro handling of LibreOffice.

Ens cal la vostra ajuda!