Comparació dels termes del Microsoft Office i del LibreOffice

A la taula següent s'enumeren les funcions del Microsoft Office i els seus equivalents al LibreOffice.

Microsoft Office XP

LibreOffice

Formes automàtiques

Objectes de la Galeria
Les formes són a la barra d'eines Dibuix (menú Visualitza ▸ Barres d'eines ▸ Dibuix).

Canvia a majúscules/minúscules

Case/Characters

Feu clic i escriviu

Cursor directe

Comparació i combinació de documents

Compara

Mapa del document

Navegador

Auditoria de fórmules

Detectiu

Salts de línia i de pàgina

Flux del text

Configuració de la pàgina

Format ▸ Estil de pàgina

Per a fulls de càlcul, vegeu també Visualitza ▸ Previsualització del salt de pàgina

Etiquetatge

Track Changes - Show

Actualitza les dades (a l'Excel)

Actualitza l'interval

Substitueix el text a mesura que escric

Correcció automàtica

Mostra/Amaga

Caràcters no imprimibles, Paràgrafs amagats

Ortografia i gramàtica

Ortografia

Seguiment de canvis

Canvis ▸ Enregistra

Validació

Validesa

Llibre de treball

Full de càlcul

Full de càlcul

Full

Llibres de treball compartits

Col·laboració


Ens cal la vostra ajuda!